Coöperatie Kraaybeekerhof

Landgoed Kraaybeekerhof wordt gedragen door de gemeenschap. In 2020 heeft een aantal initiatiefnemers uit de gemeenschap zich georganiseerd in de Cooperatie Kraaybeekerhof.

 

Samen bepalen we doel en richting van het landgoed en zorgen we voor een gezonde ontwikkeling. Iedereen die hieraan bij wil dragen kan lid worden van de cooperatie en daarmee mede eigenaar worden van het landgoed.

 

Word lidLees meer

Ontstaan

Landgoed Kraaybeekerhof heeft tot aan 2021 een aantal roerige jaren gekend. Financieel en organisatorisch waren er grote uitdagingen. In 2012 was Landgoed Kraaybeekerhof (tijdelijk) gered door de aankoop van de gronden door Stichting BD Grondbeheer, met behulp van een lening. Ondanks dat de helft van de lening in de jaren daarna werd afbetaald met hulp van gulle gevers bleven de lasten hoog en de toekomst onzeker. Meerdere pogingen en plannen sneuvelden om het landgoed in stabiel vaarwater te krijgen.

Totdat in 2020 alles en iedereen op zijn plek viel. Met behulp van een aantal daadkrachtige mensen en de hernieuwde goede wil van alle betrokken partijen werd de juiste structuur gevonden in de vorm van een coöperatie. Eind 2020 is door de initiatiefnemers de Coöperatie Kraaybeekerhof opgericht. De Cooperatie Kraaybeekerhof is eigenaar van de gebouwen en heeft het land in erfpacht van Stichting BD Grondbeheer. Het bevestigt eens te meer dat Landgoed Kraaybeekerhof gedragen wordt door velen en floreert bij de gratie van de gemeenschap. Iedereen die de Kraaybeekerhof een warm hart toedraagt kan lid worden van deze cooperatie en daarmee bijdragen aan de toekomst van het landgoed.

Missie & doel

De leden van de Coöperatie Kraaybeekerhof bepalen in gezamenlijkheid de missie en doelen. 

In een ideale wereld heeft elk van deze onderdelen een wederkerige relatie met de andere onderdelen en is het geheel meer dan de som der delen. De (levens)kracht van de Kraaybeekerhof zit namelijk in de unieke samenhangende combinatie van biodynamische elementen én in het bieden van een plek waar zowel de theorie als de praktijk aanwezig zijn. Leren over kruiden terwijl je zo de kruidentuin instapt. De kennis over natuurvoeding wordt toegepast in de keuken van een theetuin, waar je de smaak van bd-voeding direct kan proeven. De praktijk van biodynamische landbouw ervaar je met je eigen handen in de aarde van de moestuin en de zelfoogsttuin, terwijl je de theorie meekrijgt in een opleiding.

“Wij delen samen de missie om het biodynamische karakter van het landgoed te behouden en alle elementen in samenhang en samenspraak te beheren, exploiteren en ontwikkelen.

Het is ons streven om Landgoed Kraaybeekerhof te ontwikkelen met een open blik naar de omgeving en daarmee waardevolle verbindingen aan te gaan. Dat zal zijn met alle mensen die in de omgeving wonen, maar ook met de gemeente, lokale bedrijven, landgoederen en andere organisaties.

Wij geloven in het ontwikkelen van Landgoed Kraaybeekerhof als één geheel, waarbij de onderdelen ieder een eigenheid hebben maar samen de identiteit vormen en de missie delen.”

Hoe zijn we georganiseerd?

 

De Cooperatie Kraaybeekerhof is georganiseerd rondom de leden. De leden zijn al diegenen die bij willen dragen aan de gezonde toekomst van het landgoed. Dat zijn uiteraard de  exploitanten, maar ook andere organisaties die de missie van het landgoed steunen, alsmede omwonenden, klanten, bezoekers, cursisten, etc. Iedereen die bij wil dragen aan de ontwikkeling van het landgoed kan lid worden.

De leden bepalen gezamenlijk de doelen en richting van de Cooperatie Kraaybeekerhof. De leden verenigen zich in een ledenraad, die als hoogste orgaan fungeert van de cooperatie. 

Lidmaatschap

Concreet zijn er drie vormen van lidmaatschap: gebruikersleden, kapitaalsleden en participerende leden.

Bestuur

Naast de ledenraad kent de cooperatie een bestuur dat zorg draagt voor de dagelijkse coordinatie.

De huidige bestuursleden zijn Koos Bakker en Reinoud van Bemmelen.

Lid worden van de Coöperatie Kraaybeekerhof kan door aandeelhouder te worden in de coöperatie. Als lid en aandeelhouder ben je mede eigenaar van de coöperatie. Als lid wordt je vertegenwoordigd in de ledenraad van de coöperatie en kun je dus je stem laten klinken. De ledenraad bepaalt onder meer hoe de bijdragen van de leden worden ingezet voor beheer, onderhoud en ontwikkeling van het landgoed.

Als particulier of organisatie, die de doelstellingen en missie van de coöperatie onderschrijft kun je participeren. Ieder ‘participerend’ lid is bij toetreding gehouden minimaal één en maximaal tien aandelen van € 250 in het kapitaal van de coöperatie te nemen.

Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen de aandelen weer aan de coöperatie en krijg je de inleg weer terug. De gekozen rechtsvorm U.A houdt in dat leden van de coöperatie behoudens hun inleg verder uitgesloten zijn van aansprakelijkheid.

Het is ook mogelijk om als rechtspersoon met groter kapitaal bij te dragen aan de ontwikkeling van het landgoed. Het gaat dan om rechtspersonen die met hun doelstellingen aansluiten bij de missie van het landgoed. Ieder ‘kapitaallid’ is bij toetreding gehouden minimaal één en maximaal tien aandelen van € 10.000 in het kapitaal van de coöperatie te nemen.

Lid worden

Ja, ik wil participerend lid worden van de Coöperatie Kraaybeekerhof.

Maak het totaal te betalen bedrag over op bankrekeningnummer NL84 TRIO 0320 1197 69  tnv Coöperatie Kraaybeekerhof u.a. Daarna krijg je het participatiebewijs per e-mail toegestuurd.